Turvallisesti yhteisössä

Palveluasumisen paikoille voi tulla tekemällä sopimuksen suoraan Nurmikodin kanssa. Palveluasumisessa asukas maksaa Nurmikodille vuokran sekä ateria- ja palvelumaksun.

Palveluasumiseen ei kuulu jatkuva yövalvonta, mutta turvarannekkeista voi hälyttää apua sitä tilapäisesti tarvitessaan.

Kaikkiin asumisen muotoihin voi hakea KELAn asumistukea.

Hoitajien sähköposti

Lähetä sähköpostia